Lotne związki organiczne – wykaz

Lotne związki organiczne stanowią większość zanieczyszczeń miejskich i wewnętrznych (formaldehyd, etylen, propan i butan, by wymienić tylko kilka).

Filtracja fotokatalityczna działa przeciwko wszystkim lotnym związkom organicznym, chociaż nie z taką samą skutecznością, szczególnie w zależności od siły wiązania molekularnego.

Pod poniższym linkiem można pobrać listę lotnych związków organicznych, aby sprawdzić, czy filtracja fotokatalityczna jest skuteczna w danym przypadku.

Jeśli Twoim problemem są lotne związki organiczne, dowiedz się, jak może go rozwiązać filtracja fotokatalityczna.

Więcej informacji na temat klasyfikacji lotnych związków organicznych można znaleźć w wykazie lotnych związków organicznych opracowanym przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA).

Did you find this content interesting?

Condividi su Facebook
Condividi su Linkedin